Friday, 11 December 2009

Tahukah Anda?

Enjin-enjin teknologi terkini telah mengatasi batas-batas kemampuan kebanyakan minyak pelincir di pasaran.

Kebanyakan enjin teknologi terkini biasanya beroperasi pada suhu melebihi 240ยบ F. Pada suhu ini pelincir tertentu sahaja yang mampu beroperasi dengan jayanya. Manakala pelincir kebanyakan tidak dapat berfungsi lagi dan enjin kenderaan anda tidak lagi mendapat perlindungan dan sentiasa terdedah kepada kerosakan.

No comments:

Post a Comment